Nikon F 6427085

Copyright © Richard de Stoutz 2008.
Copyright © Richard de Stoutz 2008.Copyright © Richard de Stoutz 2008.
mouseover to enlarge